Rize Defterdarı borçlu vatandaşları uyardı

Rize Defterdarı borçlu vatandaşları uyardı

Nurettin Dirican’ın yaptığı açıklama şöyle; “Bilindiği gibi 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına D

09 Ekim 2014 - 22:07

Nurettin Dirican’ın yaptığı açıklama şöyle; “Bilindiği gibi 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Kanunun 73’ üncü maddesinde Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacakları ile büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin ve belediyelerin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılması ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen bazı amme alacaklarının terkinine ilişkin düzenlemeler yer verilmiştir. Yapılandırma kapsamındaki alacaklar ve yapılandırmaya ilişkin usul ve esaslar 27.09.2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri no.lu Genel Tebliği ile açıklanmış bulunmaktadır. Kanunun 73’üncü maddesi kapsamına 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergiler, vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme zamları, gecikme faizleri gibi fer’i alacaklar, bazı kanunlara göre kesilmiş idari para cezaları ile Belediyelerce takip edilen bazı alacaklar girmektedir. Kanunun 73’üncü maddesinden yararlanmak isteyenlerin en geç 01 Aralık 2014 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları ve taksitlerini Kanunda öngörülen sürelerde ödemeleri gerekmektedir. 6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi uyarınca kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması durumunda bu alacaklara ilişkin faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları uygulanacaktır. Kanunun 74’üncü maddesi hükmü ile de bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarda görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklardan alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu net alacak tutarını Kanunun yayımlandığı 11.09.2014 tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir. Kanun kapsamından yararlanmak isteyen mükellef/vatandaşlarımızın Kanun kapsamında yapılandırma isteklerini borçlu oldukları kamu alacaklar için Maliye Bakanlığı tahsil dairelerine (vergi daireleri) belediyeler, su ve kanalizasyon idarelerine başvurmaları gerekmektedir. Kanunun 79’ uncu maddesi ile Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenelerini yaptırmaları gerektiği halde süresinde yaptırmamış araç sahiplerine Kanunda belirtilen süre içerisinde muayenelerini yaptırmaları halinde geç muayene yaptırmalarından kaynaklanan aylık %5 oranında ki fazla yerine enflasyon nispetinde güncellenen oranda bir faiz ödeme imkanı verilmek suretiyle araçların muayenelerinin yaptırılması imkanı getirilmektedir. Madde hükmünden yararlanmak isteyenlerin en geç 31.12.2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) araç muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir. Mükelleflerimiz ve vatandaşlarımızın vergi dairelerimize başvurmaları halinde konu hakkında daha ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilecekleri tabiidir. Ayrıca Bakanlığımızın 444 0 189 Vimer hattı da aranmak suretiyle bilgi alınabilecektir.”

loading...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İstanbul'da Rize Rüzgarı esecek
İstanbul'da Rize Rüzgarı esecek
Neşat Ertaş türküleriyle Rize'de anılacak
Neşat Ertaş türküleriyle Rize'de anılacak